0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Turvalise ruumiloome arendamine Eestis

Lugupeetud ankeetküsimustiku täitja!

Antud ankeetküsimustik on üks osa Euroopa Liidu rahastuse saanud teadusuuringute ja innovatsiooni programmi Horizon 2020 projektist Cutting Crime Impact. Projekti eesmärgiks on töötada välja ennetav, tõenduspõhine ja jätkusuutlik lähenemine kuritegevuse mõju vähendamiseks ja elanike turvatunde tõstmiseks.

Politsei- ja Piirivalveamet juhib tööpaketti, mille eesmärgiks on töötada välja lahendus kuritegevuse ennetamiseks läbi linnaplaneerimise. Lahenduse väljatöötamine eeldab tõenduspõhist lähenemist seal hulgas ka elanikkonna küsitlemist. Elanikkonna ankeetküsitluse läbiviimise peamiseks eesmärgiks on töötada välja tööriist, mis aitaks senisest tõhusamalt kuritegevust ennetada läbi linnaplaneerimise ehk turvalise ruumiloome. Läbi keskkonna kujundamise kuritegude ennetamise käsiraamatuga CPTED on huvilistel võimalik tutvuda lingilt: https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/seminaride-materjalid/cpted-juhendmaterjalid

Palume Teil vastata allpool olevale küsimustikule. Vastamine võtab aega kuni 10 minutit. Küsimustikule vastamine on anonüümne ning kogutud andmeid analüüsib Politsei-ja Piirivalveamet.

Kui Teil on ankeetküsitluse läbiviimise kohta täiendavaid küsimusi siis palun edastage oma küsimus aadressile: dorel.hiir@politsei.ee

Tänan, et annad oma panuse turvalise ruumiloome arendamisse Eestis! 

 

 

There are 18 questions in this survey.